Les adaptacions dels peixos al seu entorn

Objectius

  1. Observar i descriure diferents espècies segons les seves característiques morfològiques.
  2. Elaborar pautes d’observació que permetin identificar el comportament dels peixos segons l’entorn on viuen.
  3. Despertar l’interès per la recerca científica.

Descripció

A partir d’un índex proposat per l’alumnat es realitzen: