Longitud mÀxima

Longitud

2,9 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

L’axolot pertany a la família de les salamandres talp. Tenen un cap ample i un aspecte robust, de cos gruixut, que pot arribar a mesurar 29 cm. 

Les larves són aquàtiques i tenen brànquies plomoses externes, i una aleta caudal molt desenvolupada. Els amfibis, generalment perden les brànquies quan es converteixen en adults reproductors madurs i passen al medi terrestre, però en el cas dels axolots es poden reproduir en estat larvari a l’aigua i conserven les brànquies externes. Aquest fenomen biològic s’anomena neotènia

Els mascles atrauen a les femelles amb secrecions de les glàndules abdominals i desprenen l’esperma en un espermatòfor que es submergeix al fons. A continuació la femella reposa damunt l’espermatòfor i el recull amb la cloaca per a una fertilització interna.

Curiositats

L’axolot és una espècie greument amenaçada degut a la destrucció del seu hàbitat, la introducció de nous peixos depredadors com les carpes, i la captura d’exemplars per al mercat d’animals domèstics. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación