Longitud mÀxima

Longitud

25 -30 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

L’estrella vermella té el disc central petit i d’ell surten cinc braços (en rares ocasions sis o set), llargs i relativament estrets. És un invertebrat equinoderm de color vermell intens. Les espines, d’1,5 mm, a vegades ni sobresurten de la pell. La seva mida màxima és de 25 a 30 cm.

Té un comportament solitari, no forma grups i els exemplars apareixen isolats. Són omnívores, mengen mol·luscs i ofiüres, plantes i carronya. Obren els mol·luscs amb l’ajuda dels peus ambulacrals, treuen l’estómac, envolten la presa i la dissolen amb els àcids gàstrics, és a dir, fan una digestió externa absorbint-ne després el resultat.
Presenten sexes separats, i els espermatozoides i els ous s’alliberen al mar. No hi ha dimorfisme sexual, és a dir, no podem distingir el mascle de la femella. Excepcionalment hi pot haver reproducció asexual per divisió.

La podem trobar al litoral, a tots els fons rocosos fins a 200 m de profunditat. A vegades als alguers entre els rizomes.

Curiositats

En cas de perill l’estrella pot desprendre’s d’una part del cos i regenerar-la després; així, mentre que els depredadors es distreuen amb aquella part, la resta de l’estrella pot fugir. D’aquesta capacitat se’n diu autotomia.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación