Longitud mÀxima

Longitud

80 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

La llagosta és un invertebrat crustaci generalment vermellós amb algunes franges grogues o marrons, especialment en els exemplars més joves. Els dos parells d’antenes són de color groc. El segon parell d’antenes és més llarg que el cos i pot arribar a fer 80 cm. Igual que la resta de decàpodes té 5 parells de potes marxadores, però sense pinces. La seva mida màxima és de 50 cm. Els adults poden arribar a pesar fins 8 kg.


És un animal d’hàbits nocturns, viu sobre fons rocosos i s’amaga durant el dia en coves i esquerdes, deixant a l’exterior només les llargues antenes i de nit surt per buscar l’aliment. Tot i que es troba, en general, entre 40 i 70 metres de fondària, entre els mesos de novembre i març migra a zones més fondes. S’alimenta de petxines i cargols, que pot trencar encara que no tingui pinces, i també de carronya. La llagosta és ovípara. S’han observat femelles amb ous des del mes de setembre fins a l’octubre.

Curiositats

El gran valor comercial que té l’espècie, com a conseqüència de ser molt preuada gastronòmicament, fa que estigui sotmesa a una sobrepesca que no en deixa recuperar les poblacions.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación