Longitud mÀxima

Longitud

60 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

Es tracta d’un animal invertebrat anèl·lid. Està emparentat amb els cucs de terra. Viu dins d’un tub que construeix ell mateix amb els grans de sorra. L’extrem anterior del seu cos posseeix una corona de tentacles enrotllada en espiral que serveix per a respirar i com a aparell filtrador per agafar l’aliment. L’extrem posterior es troba dins del tub.. Per la construcció del tub surt d’ell, més de l’habitual, rodeja l’obertura amb un doblec tipus coll amb glàndules secretores, i va col·locant nou material al voltant de l’eix longitudinal. Viuen sobre fons sorrencs i fangosos i sobre roques o pedres. Des de les aigües superficials, fins a grans profunditats. 

S’alimenta de plàncton que transporta l’aigua o restes d’altres organismes petits que captura amb la corona de tentacles. 

Hi ha individus mascles i individus femelles, i per reproduir-se alliberen els gàmetes a l’aigua que es troben, es fecunden i formen els ous. D’aquests ous en surten les larves, que suren a l’aigua durant un temps i que després, en créixer, igual que els seus progenitors, baixen i viuen adherits al fons.

Curiositats

Si és molestat es pot desprendre de la corona de tentacles, s’amaga dins el tub i torna a regenerar la corona.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación