Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

És un peix pla que viu en fons sorrencs o fangosos des de la costa fins als 200 m i sovint en estuaris. Migra a aigües més profundes durant els mesos d’hivern, i  a aigües més someres durant l’estiu. Presenta un cos fortament comprimit, té els dos ulls al mateix costat del cos, al costat dret del cap. Durant el dia està enterrat a la sorra i només en surten els ulls i els orificis nasals. El costat on hi ha els ulls és de color marronós i pot variar per a passar inadvertits quan estan quiets al fons; i el costat cec és de color blanc. 

Aquests peixos tenen a la pell unes cèl·lules que contenen els pigments, anomenades cromatòfors, que els permeten canviar de color. En dilatar-se els cromatòfors, els pigments es dilueixen i es fan visibles. En contraure’s el cromatòfor, els pigments es concentren en un agregat central massa petit per ser vist, l’animal llavors perd la coloració. D’aquesta manera, molts peixos poden passar desapercebuts pels seus depredadors en confondre’s amb l’indret on reposen.

Curiositats

Els ous són pelàgics i després de vuit dies de la posta eclosionen i surt una larva de 3 mm de longitud; quan aquesta arriba als 8 mm és quan té lloc la migració de l’ull i la metamorfosi es completa entre la setena i la vuitena setmana quan ja fan uns 15 mm. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación