Longitud mÀxima

Longitud

103 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu en fons rocosos, sorrencs i fangosos des de la superfície fins als 100 m de profunditat. Els juvenils són gregaris però els adults són solitaris tot i que es poden coordinar per atacar a bancs de peixos. Els juvenils poden presentar unes taques negres pel cos.

De cos allargat i llavis carnosos, és una espècie molt voraç que s’alimenta de crustacis, peixos, mol·luscs i d’altes invertebrats com eriçons. El seu consum és habitual des de l’època romana, i el seu nom prové del llatí lupus (llop), per la seva ferocitat a l’hora de capturar les seves preses.

Curiositats

És una espècie eurihalina, això vol dir que tolera bé els canvis de salinitat i sovint els podem trobar bastant amunt dels rius.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación