Longitud mÀxima

Longitud

150 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

El mero és un peix comú entre els 10 i els 400 m entre roques amb abundants esquerdes i coves. Són solitaris i tenen territoris ben marcats. Presenta una gran boca terminal i extensible, en la que hi destaca una mandíbula inferior que sobrepassa la superior. És de color marró fosc amb unes taques clares irregulars pel cap i el cos, i amb el ventre més groguenc; les aletes presenten la vora clara a excepció de la dorsal, que té la vora ataronjada. La seva coloració pot variar, quan neda entre aigües adopta un color marró fosc uniforme amb només tres taques blanques en el dors. En els grans mascles dominants el cos es manté d’un color fosc i apareixen unes bandes blanquinoses al cap, pels opercles. També poden mostrar-se blanquinosos per demostrar la seva submissió. 

S’alimenta de mol·luscs, crustacis i peixos. Es tracta d’una espècie extremadament curiosa, i que no s’espanta fàcilment.

Curiositats

És hermafrodita, amb canvi de sexe: tots els individus neixen femella, adquireixen la maduresa sexual cap als 6-8 anys i es reprodueixen com a tal, i cap als 16 anys es converteixen en mascles. S’estima que aquesta espècie té una vida mitja de 35 anys.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación