Longitud mÀxima

Longitud

40 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És una espècie que habita sobre fons sorrencs o fangosos i rocosos, de les aigües costaneres fins a profunditats de 300 m. El seu cos moderadament allargat i lleugerament comprimit lateralment, pot prendre dues tonalitats diferents en funció del lloc on habiten. Els exemplars que viuen en zones costaneres de roca prenen tonalitats marronoses amb el ventre lleugerament vermellós; els individus que viuen en aigües més obertes i profundes són de color roig amb nombroses línies longitudinals de color groc. En ambdós casos, la primer aleta dorsal presenta dues franges transversals fosques. 

Els juvenils són gregaris mentre que els adults formen petits grups que descansen o bé, que busquen tranquil·lament petits invertebrats, cucs i mol·luscs entre la sorra que detecten movent els barbillons.    

Curiositats

Té dos apèndixs tàctils, per sota la boca, anomenats barbillons, que tenen molts porus sensorials per poder detectar fàcilment les seves preses. Aquests barbillons són més llargs que les seves aletes, i els poden plegar en dos solcs presents sota la barbeta.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación