Longitud mÀxima

Longitud

50 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu associat als esculls en un rang de profunditat d’entre 1 i 75 m. És una espècie solitària; els juvenils acostumen a viure en coves amb un alt creixement d’invertebrats mentre que els adults neden obertament. S’alimenta d’eriçons, crancs i altes crustacis, mol·luscs i tunicats.

Curiositats

Els peixos ballesta presenten una forta espina a la part dorsal que pot aixecar per intimidar els depredadors o quedar-se clavat entre les roques.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación