Longitud mÀxima

Longitud

25 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

El peix papallona acuminat és un peix que té el cos comprimit lateralment. Viu als esculls de corall, a una profunditat de 2 a 75 m, malgrat que sol estar a uns 15 m. Presenta una coloració amb dues llistes transversals de color negre i blanc, i les aletes caudals, pectorals i segona dorsal són grogues. L’aleta dorsal és llarga i recorda un estendard o bandera. Té el musell en forma de bec. Aquest peix acostuma a viure sol o en parella i rarament en petits grups.
S’alimenta de zooplàncton i d’invertebrats bentònics. Els juvenils poden ser netejadors d’altres peixos, i es mengen els seus paràsits.
Són ovípars i a cada posta ponen ous pelàgics que suren lliurement per l’aigua.

Curiositats

Vulgarment rep el nom de portaestendard, i li ve de la llarga aleta dorsal que sembla que porti una bandera hissada.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación