Longitud mÀxima

Longitud

77 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El tauró bambú puntejat gris un tauró bentònic, que es pot trobar en profunditats compreses entre els 5 i els 100 m.  La coloració del seu cos oscil·la del gris marró al color crema, essent el ventre molt més clar. Els joves presenten certes franges que desapareixen en créixer.  És un tauró solitari, amb un temperament tranquil, tot i que pot mossegar si se sent amenaçada.  S’alimenta bàsicament de nit, de peixos, mol·luscs, crustacis i altres invertebrats. 

Reproducció

És ovípar i deixa caure els ous al fons. El període d’incubació sol ser d’entre 3-4 mesos.

Curiositats

Aquest tauró s’utilitza per al consum humà i per a la medicina tradicional xinesa. Són inofensius per a nosaltres.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación