Longitud mÀxima

Longitud

213 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El tauró de puntes blanques es caracteritza per tenir les puntes de les aletes de color blanc. És un tauró de fons que descansa durant el dia a les cavernes submarines o sobre bancs de sorra, a profunditats entre 8 i 40 m, amb altres individus de la mateixa espècie. Caça de nit, en grup, i s’ha especialitzat en capturar les seves preses dels forats i esquerdes de l’escull de corall. S’alimenta de peixos bentònics, crustacis i mol·luscs.

Reproducció

És un tauró vivípar, pareix cries vives, d’1 a 5 per cada úter, després d’una gestació d’uns 5 mesos. 

Curiositats

En captivitat, es comporta amb gran curiositat envers els aquaristes que en tenen cura i que es capbussen amb ells.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación