Longitud mÀxima

Longitud

300 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El tauró gris presenta un cos molt hidrodinàmic, gris per la part dorsal i blanc per la part ventral. La primera aleta dorsal és notablement més gran que la segona. Fa llargues migracions anuals i formen grups organitzats, de mida i sexes separats. És un tauró pelàgic a qui agrada la vida prop del fons, i que s’apropa a la costa, entrant fins i tot en ports i badies.  Són més actius durant la nit, tot i que es poden alimentar de dia i de nit.  S’alimenta de peixos, taurons, pops i crustacis.

Reproducció

És vivípar: té ventrades de fins a 14 fetus, amb un període de gestació de 9 a 12 mesos i naixements cada 2 anys.

Curiositats

Té entre 14 i 15 fileres de dents amples i serrades, aptes per tallar les preses. 

Malgrat la seva mida i la seva dentició, aquesta espècie no és agressiva i no ha estat relacionada amb atacs a persones.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación