es ca en fr

Sorell

Nom científic: Trachurus trachurus

DESCRIPCIÓ:
El sorell és un peix que té la part dorsal del cos molt més fosca que la ventral, que és pràcticament blanca. Els ulls i la boca són molt grans, en relació amb la grandària del cap. La línia que recorre el cos des del cap fins a la cua, línia lateral, està molt marcada, i presentant a l’inici una corba molt característica.
La seva mida màxima és de 60 cm.

BIOLOGIA:
Els sorells són peixos que es troben nedant en moles, a vegades molt grans, a una profunditat d’entre 10 i 100 m, generalment a alta mar.
Els adults s’alimenten de petites moles de peixos (arencs, espadines, etc.), crustacis i cefalòpodes. Els joves s’alimenten de larves i crustacis diminuts presents al plàncton. Per tant, és un animal carnívor.
La seva reproducció és ovípara i la fresa (posta d’ous) té lloc durant l’estiu.

HÀBITAT:
Durant els mesos d’estiu són comuns prop de les costes, però durant l’hivern migren cap a les aigües profundes, a vegades per sota dels 500 m. Són particularment comuns en zones sorrenques i poc fondes.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al mar Mediterrani, al mar Negre, i a l’Atlàntic africà.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El sorell té un petit agulló a la primera aleta dorsal, amb el qual pot injectar verí, que produeix punxades doloroses.

OBSERVA:
La seva línia lateral té forma d’ “S” estirada.