Longitud mÀxima

Longitud

4-5 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

Aquesta granota té la pell de color blau metàl·lic amb taques negres, per advertir als depredadors de la seva toxicitat. D’aparença més estreta que d’altres espècies de la mateixa família, presenta unes extremitats molt llargues que li faciliten molt més la mobilitat, els desplaçaments i la captura de les seves preses.  Son insectívores, s’alimenten de formigues, tèrmits, escarabats, grills, aranyes i altres insectes petits.  

Es reprodueixen en època de pluges. Durant l’aparellament el mascle emet un cant molt suau, difícilment perceptible, semblant al d’una au o un grill. La femella receptiva s’hi apropa i comença a acariciar l’esquena del mascle amb una de les potes de davant. Aquest festeig pot durar hores.

Curiositats

En captivitat perden la toxicitat, ja que aquesta prové de l’àcid fòrmic de les formigues i els tèrmits. 

Distribució

Estat de conservación

Estado de conservación