Longitud mÀxima

Longitud

15-25 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix de la família dels gobis, amb el cos allargat i comprimit lateralment. La seva mida oscil·la entre els 15 i els 25 cm. El cap és molt ample i en surten dos ulls mòbils, amb aspecte de periscopi, i que estan perfectament adaptats tant per la visió aèria com la subaquàtica. Són de color ocre per a camuflar-se amb la sorra. Les aletes pectorals són molt fortes i els permeten desplaçar-se per terra. Els agrada reposar sobre la vegetació i substrats tous, fora de l’aigua perquè mantenen les brànquies humides mitjançant reserves d’aigua que transporten a la papada, i perquè poden respirar parcialment l’oxigen atmosfèric a través de la pell. 

És una espècie generalment pacífica. No obstant, els mascles són molt territorials i mantenen grans territoris. En època de preproducció el mascle excava un túnel d’1 metre de profunditat a la sorra per a que la femella hi pongui els ous i ell pugui fecundar-los. 

Curiositats

Poden fer salts de fins a mig metre fora de l’aigua per atrapar al vol insectes i altres petits invertebrats.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación