es ca en fr

Apogònid pijama

Nom científic: Pterapogon kaudermi

DESCRIPCIÓ:
L’apogònid pijama és platejat amb unes franges negres que el travessen verticalment. És un peix que té la boca gran, les aletes dorsals espinoses i curtes completament separades de les toves i, generalment, alçades. La seva mida màxima és de 8 a 9 cm.

BIOLOGIA:
Són peixos d’hàbits nocturns que s’amaguen entre els coralls durant el dia. Viuen en petits grups.
És un carnívor caçador nocturn que s’alimenta d’anèl∙lids i plàncton.
La seva reproducció és ovípara. El mascle incuba els ous dintre de la boca fins que eclosionen.

HÀBITAT:
L’apogònid pijama és un peix que viu als esculls de corall, tant amb fons sorrencs com rocosos. Abunda entre les praderies d’algues del gènere Enhalus.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a l’Indopacífic, ja gairebé restringit a les illes Banggai (Indonèsia).

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El fet de ser d’hàbits nocturns fa que tinguin uns ulls molt grans.

Apogònid pijama