es ca en fr

Castanyoleta

Nom científic: Chromis chromis

DESCRIPCIÓ:
Els adults de la castanyoleta presenten un color bru quasi negre, amb les escates molt marcades, lleugerament daurades a la part central. Els joves són d’un blau iridiscent, i van perdent aquest color a mida que creixen. La seva mida màxima és de 15 cm.

BIOLOGIA:
És una espècie de comportament gregari, és a dir, que viu en grup.
S’alimenta de plàncton i petits organismes bentònics.
Té una reproducció ovípara. Durant l’estiu, el mascle es torna territorial i prepara un niu on la femella diposita els ous que queden enganxats per uns filaments adhesius. Aquests ous són vigilats pel mascle que renova constantment l’aigua mitjançant el moviment de les seves aletes pectorals. Sembla que el mascle atrau la femella fent moviments tipus salt i ventant la cua. Les femelles resten immòbils en un banc no gaire lluny, descendint ocasionalment als llocs de fresa. La fertilització té lloc després de la posta. Tres dies després, les femelles abandonen l’àrea però els mascles continuen vigilant la posta. Els joves, de color blau brillant, romanen immòbils en depressions i esquerdes de les roques.

HÀBITAT:
Solen viure a poca fondària, entre 2 i 30 m, prop de parets rocoses, o sobre praderies de posidònia.

DISTRIBUCIÓ:
Es troben al Mediterrani i a l’Atlàntic oriental des de Portugal fins a Guinea.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El mascle és l’encarregat de tenir cura dels ous i de ventar-los per oxigenar-los.