es ca en fr

Donzella

Nom científic: Coris julis

DESCRIPCIÓ:
La donzella és un peix amb el cos allargat i afusat, lleugerament comprimit, el cap allargat amb el musell curt. Presenta dues coloracions, una per a les femelles i els mascles joves, i una altra per als mascles adults (dicromatisme sexual). Els individus joves i les femelles presenten el dors marró vermellós, amb una línia transversal groga flanquejada per dues blanques i la zona ventral blanca. Els mascles adults presenten el llom de color verd blavós i el ventre blanc o groguenc, amb una línia transversal taronja dibuixant una ziga-zaga. La mida màxima de les femelles és de 16 cm i dels mascles, 25 cm.

BIOLOGIA:
Els mascles adults són solitaris i defensen un territori bastant ampli on viuen diverses femelles i mascles joves. Són actius de dia i s’enterren a la sorra per passar la nit.
S’alimenten de crustacis, cucs, equinoderms i mol•luscs i, per tant, són carnívors.
És una espècie ovípara que es reprodueix entre el maig i l’agost. La fresa es realitza després d’una parada nupcial en la qual mascle i femella ascendeixen verticalment l’un al costat de l’altre, uns 3 m sobre el fons, llavors entren en contacte i alliberen els òvuls i l’esperma, i ràpidament tornen vers el fons. Els ous són pelàgics, mentre que el peix és bentònic.

HÀBITAT:
És una espècie molt abundant, que tant viu en fons rocosos com en praderies de posidònia. Viu a profunditats d’entre 1 i 100 m, malgrat que és més freqüent a poca profunditat.

DISTRIBUCIÓ:
Es troben al Mediterrani i Atlàntic oriental, des de Guinea fins a la badia de Biscaia.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITAT:
Es una espècie hermafrodita. Quan són joves són femelles i, passat un temps, es transformen en mascles, que llueixen un color més viu.