es ca en fr

Escòrpora

Nom científic: Scorpaena porcus

DESCRIPCIÓ:
L’escòrpora és una espècie amb el cos gruixut, més o menys comprimit i el cap gran amb espines verinoses. Els ulls són grans. La boca és ampla, obliqua, terminal, amb petites dents fines. Presenta, com a mecanisme de defensa, unes espines verinoses localitzades a les aletes dorsal, anal, ventrals i als opercles. Té una coloració críptica que l’ajuda a confrondre’s amb el fons. La seva mida màxima és de 25 cm.

BIOLOGIA:
És una espècie territorial i solitària. Es queda quiet sobre les roques per no ser vista. És bàsicament activa durant el crepuscle.
S’alimenta de crustacis i peixos petits. Aquest caçador espera immòbil a l’aguait, tan aviat com descobreix una presa, salta cap endavant de forma instantània i l’aspira amb el seu gran musell.
La seva reproducció és ovípara. La femella pon els ous tancant-los en una massa transparent i mucosa, a l’estiu, entre juliol i agost.

HÀBITAT:
És un peix que viu a fons de roca i alguers.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic oriental des de la Gran Bretanya fins al Senegal.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Aquest peix es caracteritza pel seu bon camuflatge ja que té colors críptics, és a dir, colors que li permeten confondre’s amb el seu entorn.