es ca en fr

Nàutil

Nom científic: Nautilus sp.

DESCRIPCIÓ:
El nàutil és l’únic molusc cefalòpode que posseeix una veritable closca externa, però l’animal només viu al compartiment exterior. L’interior de la closca està dividit en diversos compartiments. L’animal regula la seva flotació omplint aquestes cambres de la closca amb més o menys gas, de manera que l’aigua es desplaça ocupant més o menys cambres i per tant influint en la flotabilitat del nàutil. Es reconeix per la closca en espiral de vistosos dibuixos, i n’existeixen 5 o 6 espècies diferents. La seva mida habitual és d’uns 20 cm.

BIOLOGIA:
Els nàutils normalment són solitaris.
És un animal carnívor que menja altres moluscs. Té fins a 38 tentacles, disposats en dues corones, interna i externa, que no tenen ventoses, però que segreguen un moc enganxós per subjectar millor les preses. Les mandíbules en forma de bec de lloro són suficientment fortes per trencar la closca d’un bivalve.
La seva reproducció és ovípara i, com tots els cefalòpodes, té fecundació interna.

HÀBITAT:
Durant el dia s’amaguen a uns 400 m de profunditat, i descansen sobre el fons. Per la nit s’acosta a la superfície i al talús inferior dels esculls de corall en busca d’animals morts i mol•luscs per menjar.

DISTRIBUCIÓ:
Totes les espècies de nàutilus es troben en aigües dels oceans Índic i Pacífic.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Sabies per què en Jules Verne va batejar amb el nom de Nautilus el submarí de la seva novel•la 20.000 llegües de viatge submarí? Doncs, perquè els submarins, igual que els nàutils, inunden algunes cambres d’aigua per controlar la seva flotabilitat.