es ca en fr

Peix Cirurgià Blau

Nom científic: Paracanthurus hepatus

DESCRIPCIÓ:
El peix cirurgià blau indopacífic inicia la seva vida sent gairebé tot de color groc. Poc a poc, el color blau intens es va extenent des de la part davantera del cos cap a la cua, a mesura que el peix es va fent adult. La cua, que roman de color groc, té un parell d’espines ben esmolades que utilitzen per defensar-se, els bisturís, i és per això que l’anomenen peix cirurgià. El seu cos és ovalat i comprimit lateralment. La boca d’aquest peix cirurgià és petita, amb una sola filera de dents. La seva mida màxima és de 30 cm.

BIOLOGIA:
El cirurgià blau indopacífic és un peix gregari que forma petits grups.
S’alimenta de zooplàncton, tot i que també pot menjar algunes algues bentòniques. Els individus adults acostumen a formar petits grups prop de les zones amb corrents per poder capturar el seu aliment.
Són animals ovípars i quan arriba l’època de reproducció s’agrupen en petits grups formats per un mascle i diverses femelles. En aquesta època les femelles es poden diferenciar ja que les franges dibuixades damunt del seu cos es tornen de color gris.

HÀBITAT:
Viu en els esculls coral∙lins.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a l’Indopacífic, i viu des d’Àfrica occidental fins les costes centreamericanes.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Sabies que també se’l coneix com a peix cirurgià paleta? Les franges negres que ornamenten el seu cos dibuixen una silueta que recorda la paleta d’un pintor.