es ca en fr

Tauró De Puntes Negres

Nom científic: Carcharhinus melanopterus 

 

DESCRIPCIÓ:

El tauró de puntes negres s’anomena així perquè té les puntes de les aletes negres, sobretot la primera aleta dorsal i la caudal. Les dents són estretes, esmolades i fortament serrades, dissenyades per menjar peixos d’escull. La seva mida màxima és d’1,8 m.

 

BIOLOGIA:
El tauró de puntes negres és una espècie que viu solitària o en petits grups. És un fort nedador, molt actiu, de caràcter tímid, però imprevisiblement pot tornar-se agressiu.
Té alimentació carnívora, menja peixos, mol•luscs i crustacis. S’alimenta bàsicament de nit.
És vivípar i té entre 1 i 12 cries. La gestació dura prop d’un any. Tenen fecundació interna i la còpula té lloc al fons. El mascle manté la femella subjecta mitjançant una mossegada en una aleta pectoral per facilitar la introducció del seu òrgan copulador en l’orifici genital femení.

 

HÀBITAT:
Aquest tauró sol viure en llacunes poc profundes i esculls coral•lins. Normalment es troben nedant en aigües poc profundes d’uns 30 cm de profunditat.

 

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al mar Roig, Hawaii, illes Marqueses i Japó. Aquests últims anys, els taurons de puntes negres han entrat al Mediterrani oriental pel canal de Suez.

 

ESTATUS:
Espècie avaluada com a Preocupació Menor però que està a prop de ser qualificada com a Vulnerable (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

 

CURIOSITATS:
Sabies que els taurons de puntes negres no poden deixar de nedar? Igual que altres taurons la seva respiració és passiva, és a dir, que necessita nedar contínuament per respirar, si s’atura es pot ofegar.