es ca en fr

Tomàquet de mar

DESCRIPCIÓ:
Aquest invertebrat té una base en forma de ventosa, amb el cos curt i ample. Té sis corones amb uns 200 tentacles. Pot ser de color vermell o verd. Quan està fora l’aigua retrau els seus tentacles i els tanca dintre del cos, recordant la forma d’un tomàquet. La seva mida màxima és de 7,5 cm de diàmetre i 8 cm d’alçada.

BIOLOGIA:
El tomàquet de mar és un animal de comportament solitari. Tenen saquets marginals de color blau, molt urticants que s’utilitzen per allunyar els companys de la mateixa espècie que s’acosten massa. Durant el dia gairebé sempre està contret en forma d’esfera, i s’obre cap al vespre.
S’alimenta de peixos petits, crustacis i moluscs i, per tant, és carnívor.
Té una reproducció ovípara. Pot ser que llencin els òvuls i espermatozoides a l’aigua, o que les larves es desenvolupin dintre de la mare, que al final expulsa els joves per la boca.

HÀBITAT:
Aquest animal és freqüent en totes les costes rocoses des del límit de les marees fins a 2 m de profunditat.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a tota la Mediterrània i a l’Atlàntic nord.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
És un animal que presenta una gran resistència a la dessecació gràcies a l’aigua que pot retenir en el seu interior quan es tanca.

 

Tomàquet de mar_1 Tomàquet de mar_2