Els alguers de poca profunditat

dimensiones

Volum: 7,02 m3

iluminación

Il·luminació: Mitja baixa

temperatura

Temperatura: 14/18ºC

lugar

Zona: (0-15 m) Medio-Infralitoral

A les zones de poca profunditat i tranquil·les, les plantes superiors i les algues formen extenses praderies riques en vida marina.

Aquesta zona es caracteritza per ser menys moguda i amb menys llum que les aigües superficials. L’atenuació progressiva de la llum en profunditat provoca un canvi en la vegetació i en el paisatge en general. Les espècies vegetals d’algues i plantes adaptades a poca llum, esciòfiles, van reemplaçant a les que estan plenament adaptades a la llum, fotòfiles. Hi podem trobar algues verdes que colonitzen aquest lloc gràcies als rizoides o petites arrels que les mantenen fixes al substrat. L’acumulació de les seves fulles o frondes que cauen i es descomponen fa que el fons es torni fangós. La fauna de peixos associada a aquesta comunitat vegetal està al voltant de les 50 espècies entre les quals en destaquen els gòbids, els molls de roca, les bavoses, etc. Ocasionalment, aquests llocs són visitats per algunes formes de juvenils d’espècies litorals que busquen refugi.

Altres organismes marins freqüents en aquesta comunitat: