El mar Carib

dimensiones

Volum: 11,48 m3

iluminación

Il·luminació: Alta

temperatura

Temperatura: 23/27ºC

Zonació: Infralitoral

Els esculls atlàntics més representatius són, sens dubte, els del mar del Carib, amb les costes i illes que l’envolten. El gran nombre d’espècies de peixos exclusives d’aquest mar fa patent el seu aïllament biogeogràfic.

Les illes del Carib, conegudes també com a Antilles, tenen una longitud d’uns 2.960 Km d’est a oest i uns 1.440 km de nord a sud. Els esculls del Carib s’aixequen com una muntanya sobre el fons marí, però sense arribar a la superfície i creixent de forma preferencial cap a mar obert. 

Altres organismes marins freqüents en aquesta comunitat: