es ca en fr

Estrella vermella

Nom científic: Echinaster sepositus

DESCRIPCIÓ:
L’estrella vermella té el disc central petit i d’ell surten cinc braços (en rares ocasions sis o set), llargs i relativament estrets. És de color vermell intens. Les espines, d’1,5 mm, a vegades ni sobresurten de la pell. La seva mida màxima és de 25 a 30 cm.

BIOLOGIA:
Té un comportament solitari, no forma grups i els exemplars apareixen isolats.
Les estrelles són omnívores, mengen mol•luscs i ofiures, plantes i carronya. Obren els mol•luscs amb l’ajuda dels peus ambulacrals. La manera de fer-ho és prou curiosa, ja que en lloc d’ingerir l’aliment i fer una digestió interna, poden treure l’estómac, envoltar la presa i dissoldre-la amb els àcids gàstrics, és a dir, fer una digestió externa absorbint després el resultat.
Generalment existeix separació de sexes, i els espermatozoides i els ous s’alliberen al mar. No hi ha dimorfisme sexual, és a dir, no podem distingir el mascle de la femella. Excepcionalment hi pot haver reproducció asexual per divisió.

HÀBITAT:
La podem trobar al litoral, a tots els fons rocosos fins a 200 m de profunditat. A vegades als alguers entre els rizomes.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic oriental.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
En cas de perill l’estrella pot desprendre’s d’una part del cos i regenerar-la després; així, mentre que els depredadors es distreuen amb aquella part, la resta de l’estrella pot fugir. D’aquesta capacitat se’n diu autotomia.

OBSERVA:
Has vist mai les estrelles enganxades a les roques i parets? Això ho poden fer gràcies als petits peus amb ventoses, anomenats peus ambulacrals, que tenen a la part inferior dels braços.