es ca en fr

Llagosta

Nóm científic: Palinurus elephas

DESCRIPCIÓ:
La llagosta és un invertebrat crustaci de color en general vermellós amb algunes bandes grogues o marrons. Els individus més joves tenen una banda groga sobre la part superior del cos. Els dos parells d’antenes són de color groc. El segon parell d’antenes és més llarg que el cos i pot arribar a fer 80 cm. Igual que la resta de decàpodes té 5 parells de potes marxadores, però sense pinces. La seva mida màxima és de 50 cm. Els adults poden arribar a pesar fins 8 kg.

BIOLOGIA:
És un animal d’hàbits nocturns i durant el dia s’amaga en coves o esquerdes, d’on només surten les antenes, que poden arribar a fer 80 cm.
S’alimenta de petxines i cargols, que pot trencar encara que no tingui pinces, i també de carronya.
La llagosta és ovípara. S’han observat femelles amb ous des del mes de setembre fins a l’octubre.

HÀBITAT:
Viu sobre fons rocosos i s’amaga en coves i esquerdes, molts cops deixant a l’exterior només les llargues antenes. Allà hi passa el dia i de nit surt per buscar l’aliment. Tot i que es troba, en general, entre 40 i 70 metres de fondària, entre els mesos de novembre i març migra a zones més fondes.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a tota la Mediterrània excepte en algunes zones de la part més oriental, com a Israel, Egipte, Síria o el sud de Turquia. També el trobem a l’Atlàntic.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El gran valor comercial que té l’espècie, com a conseqüència de ser molt preuada gastronòmicament, fa que estigui sotmesa a una sobrepesca que no en deixa recuperar les poblacions.