Els invertebrats marins

dimensiones

Volum: 2,61 m3

iluminación

Il·luminació: Baixa

temperatura

Temperatura: 14/16ºC

lugar

Zona: (15-25 m) Infralitoral-circalitoral

Aquest tanc mostra alguns representants dels diferents grups d’invertebrats per a conèixer millor aquest grup d’animals marins. Els invertebrats són animals que no tenen columna vertebral, són terrestres i aquàtics. Dins dels invertebrats podem diferenciar dos grups: els artròpodes i els no artròpodes.

Els artròpodes presenten un esquelet extern que recobreix el cos, format per una sèrie d’unitats estructurals que s’articulen entre elles, i que s’agrupen, de manera que divideixen el cos en diferents regions. A més, presenten apèndixs articulats, característica que els ha donat el nom, i que els permet la mobilitat. Molts d’aquests invertebrats marins passen una part de la seva vida (estat larvari) o tota la seva vida formant part del plàncton.

Els crustacis són, després dels insectes, el grup d’artròpodes que ha tingut més èxit evolutiu, si jutgem pel nombre d’espècies existents i per la diversitat d’ambients en els que es troben. Aguditza la vista per a poder identificar algun cranc ermità i alguna gambeta en aquesta comunitat.

Dels invertebrats no artròpodes ens centrarem en els grups més representatius, com les esponges, organismes molt senzills, sense teixits diferenciats, amb forma de sac i un sistema de canals interns i obertures o porus que permeten la circulació de l’aigua al seu interior, i per tant l’intercanvi per la respiració i l’alimentació. També es mostren representants dels cnidaris com l’anemone, la gorgònia i el tomàquet de mar. Tots els cnidaris tenen en comú un sistema de defensa que consisteix en unes cèl·lules urticants anomenades cnidocists. Fixeu-vos en les palmeres que decoren aquesta comunitat, tot i semblar plantes, en realitat són anèl·lids anomenats espirògrafs, un grup de cucs que viuen a l’interior d’un tub calcari i amb una corona de filaments branquials al voltant de la boca que els permet alhora respirar i ingerir l’aliment suspès per filtració.

També hi són presents alguns equinoderms, invertebrats exclusivament marins, amb un esquelet calcari format per plaques més o menys desenvolupades, i espines que es distribueixen per tot el cos. Són les conegudes estrelles de mar, els eriçons, les holotúries o cogombres de mar i les ofiüres o falses estrelles. 

Altres organismes marins freqüents en aquesta comunitat: