Comunitat de coves i esquerdes

dimensiones

Volum: 16,46 m3

iluminación

Il·luminació: Baixa

temperatura

Temperatura: 14/18ºC

lugar

Zona: (0-15 m) Medio-Infralitoral

El creixement progressiu de les algues incrustants origina la formació de petites esquerdes sobre les roques, creant així un hàbitat adequat per a nombrosos peixos i invertebrats.

Generalment l’erosió de les aigües forma una sèrie de túnels i galeries, el que es coneix com a coves submarines, que confereixen un paisatge molt peculiar amb una generalitzada pobresa d’organismes. En aquests indrets, la poca llum existent impedeix el creixement de la vida vegetal, i a mesura que s’avança cap a l’interior, la fauna de les parets es va empobrint fins a la pràctica desaparició. El mateix succeeix amb altres paràmetres: l’oxigen, la temperatura i els nutrients són més escassos a l’interior.

Als túnels, en canvi, gràcies a corrents marins que faciliten la circulació de l’aigua, les parets presenten una fauna més rica, sobretot d’animals invertebrats filtradors.

Alguna cosa semblant, tot i així, succeeix amb les esquerdes, i desploms. En aquests, tot i no estar totalment tancats, la llum que hi arriba és pobra, convertint-se igual que les coves i els túnels, en l’hàbitat preferent o l’amagatall ideal per un cert nombre d’organismes. 

D’aquesta manera, podem trobar espècies que utilitzen aquests llocs com a refugi, com és el cas del congre; d’altres, en canvi, els utilitzen com a hàbitat preferent on desenvolupen normalment la seva vida: les llagostes. També podem trobar peixos estacionals com els molls reials o fins i tot certs gòbids.

Altres organismes marins freqüents en aquesta comunitat: